Ciepłe Mieszkanie II (2023)

 
Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie 2023"
 
 

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 22.09.2023 r.

Pobierz
1.

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie" obowiązujący od 22.09.2023 r. 

a. Załącznik nr 1 programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla programu.

b. Załącznik nr 1a do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Części 4) programu. 

PDF

 

PDF

 

DOC

2.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” wraz z załącznikami: 

  1. Wzór wniosku o dofinansowanie. 
  2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
  3. Ogłoszenie o naborze.

Załącznik nr 1 - Lista gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

  1. Wzór umowy o dofinansowanie.

Załącznik nr 2 - Wytyczne dla Gmin.

Załącznik nr 3 - Harmonogram realizacji przedsięwzięcia.

Załącznik nr 5, 6, 7 - Klauzule informacyjne.

DOC

 

DOC

DOC

DOC

PDF

 

DOC

DOC

XLS

DOC

3. Metodyka szacowania efektu ekologicznego Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”. DOC
4.

Wniosek o płatność w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”- makieta.

Instrukcja - Jak wypełnić wniosek o płatność w programie priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie” 

DOC

DOC

 

 

 

 

 
stopka