Strona główna programu

 
 

W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy zarejestrować konto w portalu i zalogować się.

 

UWAGA !

Zamknięcie drugiego naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” z dniem 11 czerwca 2021 r.

10 czerwca  2021 r.  minął ostateczny termin na przesłanie wniosku w formie elektronicznej  (poprzez Portal Beneficjenta). Podpisaną wersję papierową (wydrukowana wersja wniosku złożonego  elektronicznie) należy dostarczyć wraz z załącznikami do WFOŚiGW lub przesłać  za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) do 12 lipca 2021 r.

moja wona