Strona główna programu

 

UWAGA !

Zamknięcie trzeciego naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”

29.02.2024 r. minął ostateczny termin na przesłanie wniosku w formie elektronicznej  ( poprzez Portal Beneficjenta ). Wniosek przesłany przez Portal Beneficjenta należy złożyć w wersji podpisanej do WFOŚiGW w Warszawie lub przesłać  za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej do 15 marca 2024 r. - liczy się data wpływu do WFOŚiGW w Warszawie.

UWAGA: wnioski muszą być złożone w obu formach tj. elektronicznej do 29.02.2024 r. oraz podpisanej do 15.03.2024 r. Wnioski złożone po tych terminach nie będą rozpatrywane.

 

W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy zarejestrować konto w portalu i zalogować się.