Dokumenty do pobrania

moja wona

Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Moja Woda" na lata 2020-2024  - POBIERZ -

Wzór pisma o zawarciu umowy - POBIERZ -

Wniosek o płatność - POBIERZ -

Protokół odbioru końcowego - oświadczenie Beneficjenta o samodzielnym montażu instalacji - POBIERZ -

Oświadczenie współmałżonka - POBIERZ -

Przykładowy protokół odbioru końcowego - montaż wykonany przez Wykonawcę - POBIERZ -

Oświadczenie o posiadaniu zbiornika - POBIERZ -