Dokumenty do pobrania

moja wona

Program Priorytetowy "Moja Woda"

Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Moja Woda" na lata 2020-2024  

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Priorytetowego "Moja Woda"

Obliczanie średnioważonego współczynnika odpływu

 

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 30.09.2020 r.