Dokumenty do pobrania

Program Priorytetowy "Agroenergia"

Zaktualizowany Program Priorytetowy Agroenergia – obowiązujący od 13 lipca 2022 r.

Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Agroenergia". Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii"  

Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Agroenergia". Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii" – obowiązujący od 13 lipca 2022 r. 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

Zalecenia uproszczonego audytu energetycznego dla projektów dotyczących pomp ciepła 

Przykładowy protokół odbioru końcowego: 

Wniosek o płatność: