Ogłoszenie o naborze

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza od dnia 03.08.2023 roku nabór wniosków dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie,  określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

1) Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie: www.wfosigw.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na portalu beneficjenta w sekcji „PYTANIA I ODPOWIEDZI”.

2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 3.x.x), dostępny po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) Programy i konkursy”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

3) Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.

4) Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:

w wersji papierowej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ( centrala ):

Adres:

ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa

tel. (22) 504 41 00, fax (22) 504 41 39,

Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie

Adres:

ul. Mickiewicza 7, 06-400 Ciechanów

tel. (23) 672 14 69, fax (23) 672 14 69 w. 25

Obsługuje powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, przasnyski, pułtuski, żuromiński, grodziski, piaseczyński, pruszkowski

Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce

Adres:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka

tel. (29) 760 03 32, fax (29) 760 03 32 w. 106

Obsługuje powiaty: miasto Ostrołęka (pow. grodzki), makowski, ostrołęcki, ostrowski, wyszkowski, warszawski, warszawski zachodni, wołomiński

Wydział Zamiejscowy w Płocku

Adres:

ul. Stary Rynek 20, 09-400 Płock

tel. (24) 231 33 80, fax (24) 231 33 85

Obsługuje powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, sochaczewski, żyrardowski, nowodworski

Wydział Zamiejscowy w Radomiu

Adres:

ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom (zmiana adresu od 16.05.2018 r.)

tel. (48) 360 78 33, 887 448 323, fax (48) 368 00 87

Obsługuje powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, legionowski

Wydział Zamiejscowy w Siedlcach

Adres:

Adres: ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce (budynek Polimex Mostostal S.A. – budynek C)

tel. (25) 640 43 61, fax  (25) 640 43 65

Obsługuje powiaty: garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski, otwocki

w godzinach jego pracy tj. 7:30 - 15:30;

albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfosigw.pl


Informacje w sprawie szczegółów Programu:
tel. (22) 504 41 00