Scieżka przez banki

czyste-powietrze
 
 
 

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.07.2021 r.

Pobierz
1.

Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 15.07.2021 r.

 • a. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową.
 • b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.
 • c. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

PDF!

 • PDF!
 •  
 • PDF!
 •  
 • PDF!
2.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:

 • a. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
  • - ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KAPITAŁU KREDYTU, W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”  oświadczenia współwłaścicieli i współmałżonka
 • b. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” wraz z załącznikami
  • - Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału
   kredytu, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” WYKAZ DOCHODÓW W ZAKRESIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH WYMIENIONYCH W ART. 3 PKT 1 LIT. C USTAWY Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (t.j.: DZ. U. z 2020 R. POZ. 111., z późn.zm.):
  • - Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę
   kapitału kredytu, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
  • - Załącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę
   kapitału kredytu, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
  • - Załącznik nr 4 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania

PDF

 

PDF

PDF

 

 • PDF
 •  
 • PDF
 •  
 • PDF

 

 • PDF
 •  
 • PDF
3.

Wzór pisma informującego o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikie

PDF
4.

Wnioski o płatność

 • a. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
 • b. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze 
 • c. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl
 • d. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” 
 • e. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:
 •  
  • - załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy 
  • - załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
  •  
 •  
 • DOC
 • PDF
 •  
 •  

 • PDF
 •  

 • DOC
 • DOC
 •  
5. Lista banków PDF
Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2021 r. do 14.07.2022 r. ZIP
 
stopka