Scieżka przez banki

czyste-powietrze
 
 
 

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 14.06.2024 r.

 
1.

Ogłoszenie o zmianie programu  PDF!

Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 14.06.2024 r. PDF!

 • a. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową. PDF!
 • b. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania. PDF!
 • c. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. PDF!
 • d. Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowaniaPDF!
 •  

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
2.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" PDF!

 1. - Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (Załącznik 1 do Regulaminu) -LINK-
  1. * Wzór oświadczenia współmałżonka wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw – załącznik do Wniosku o dofinansowanie (Załącznik do WOD) DOC
  2. * Wzór oświadczenia współwłaścicieli wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw  – załącznik do Wniosku o dofinansowanie (Załącznik do WOD) DOC
 2. -Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu (Załącznik 2 do Regulaminu)PDF!
  1. * Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisówo podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art.3 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o  dofinansowanie (Załącznik 1 do Instrukcji do WOD)PDF!
  2. * Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (Załącznik 2 do Instrukcji do WOD) PDF!
 •  
 •  
3.

I. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. PDF

II. Wniosek o płatność -LINK-

 1. -Dokument podsumowujący audyt energetyczny (Załącznik 1 do WOP)XLS

III.Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze"PDF

 1. - Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy (Załącznik 1 do Instrukcji do WOP)DOC
 2. - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw PDF
 3. - Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) (Załącznik 2 do Instrukcji do WOP)DOC
 4. - Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury (Załącznik 3 do Instrukcji do WOP)DOC
 5. - Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy (Załącznik 4 do Instrukcji do WOP)DOC
 1.  
 1.  
 
4.

Wniosek o płatność w ramach Programu Czyste Powietrze dla wniosków złożonych w naborze od 22.04.2024 r. do 13.06.2024 r.

I. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. PDF

II. Wniosek o płatność -LINK-

 1. -Dokument podsumowujący audyt energetyczny (Załącznik 1 do WOP)XLS

III.Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze"PDF

 1. - Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy (Załącznik 1 do Instrukcji do WOP)DOC
 2. - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw PDF
 3. - Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) (Załącznik 2 do Instrukcji do WOP)DOC
 4. - Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury (Załącznik 3 do Instrukcji do WOP)DOC
 5. - Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy (Załącznik 4 do Instrukcji do WOP)DOC
 1.  
 
5.

Wniosek o płatność w ramach Programu Czyste Powietrze dla wniosków złożonych w naborze od 03.01.2023 r. do 21.04.2024 r.

 Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. PDF

II. Wniosek o płatność -LINK-

 1. -Dokument podsumowujący audyt energetyczny (Załącznik 1 do WOP)XLS

III.Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze"PDF

 1. - Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy (Załącznik 1 do Instrukcji do WOP)DOC
 2. - Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) (Załącznik 2 do Instrukcji do WOP)DOC
 3. - Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury (Załącznik 3 do Instrukcji do WOP)DOC
 4. - Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy (Załącznik 4 do Instrukcji do WOP)DOC
  •  
 •  
 •  
 •  
6.

Wniosek o płatność w ramach Programu Czyste Powietrze dla wniosków złożonych w naborze do 02.01.2023 r.

 • a. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste PowietrzeDOC
 • b. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze PDF
 • c. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl
 • d. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze” PDF
 • e. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:
 •  
  • - załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy DOC
  • - załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)DOC
  •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
Wymagana dokumentacja obowiązująca od 22.04.2024 r. do 13.06.2024 r. ZIP
Wymagana dokumentacja obowiązująca od 03.01.2023 r. do 21.04.2024 r. ZIP
Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.07.2022 r. do 02.01.2023 r. ZIP
Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2021 r. do 14.07.2022 r. ZIP
 
stopka