Intensywność dofinansowania

czyste-powietrze

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA

Tabela nr 1
Grupa Kwota średniego miesięcznego dochodu / osoba [zł] Dotacja
(procent kosztow kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
Pożyczka
uzupełnienie do wartosci dotacji pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)
I do 600 do 90% do 10% do 100%
II 601 -800 do 80% do 20% do 100%
III 801 -1 000 do 70% do 30% do 100%
IV 1 001 - 1 200 do 60% do 40% do 100%
V 1 201 - 1 400 do 50% do 50% do 100%
VI 1 401 - 1 600 do 40% do 60% do 100%
VII powyzej 1 600 do 30%* do 70% do 100%

Tabela nr 1 dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, w szczególności Wnioskodawców, których dochody nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz Wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych

 

Tabela nr 2

Grupa Kwota średniego miesięcznego dochodu / osoba [zł] Dotacja
(procent kosztow kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
Pożyczka
Kwota rocznego dochodu wnioskodawcy[zł]
uzupełnienie do wartosci dotacji pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)
I do 600 do 90% do 10% do 100%

 

 

 

 

Nie dotyczy

II 601 -800 do 80% do 20% do 100%
III 801 -1 000 do 67% do 33% do 100%
IV 1 001 - 1 200 do 55% do 45% do 100%
V 1 201 - 1 400 do 43% do 57% do 100%
VI 1 401 - 1 600 do 30% do 70% do 100%

 

VII

 

powyżej 1 600

do 18% do 82% do 100% do 85 528
do 15% do 85% do 100% od 85 529
do 125 528
0% do 100% do 100% powyżej 125 528

Tabela nr 2 dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

stopka